Peşinatsız ev almak isteyenler için de önemli bir ayrıntı olan veraset ve intikal vergisi, murisin sorumlu tutulduğu bir vergi çeşididir. Vefat eden muris tarafından, mirasçısına bırakılan mal varlığının gerçek veya tüzel kişiye kalması durumunda,  veraset ve intikal vergisinden mirasçı, mükellef olarak sorumlu tutulmaktadır. Bu gibi durumlarda muris, veraset ve intikal vergisi ödemek  zorundadır.
Taşınır ve taşınmaz malların vergiye konu olması ile mirasçı tarafından payına düşen mal varlığından belirlenen oranlarda vergi ödemesi gerekir. Tahakkuk edilişinden itibaren, her mayıs ve kasım aylarında 3 sene boyunca 2 taksit olarak ödenebilen bir vergi türüdür. Resmi gazete de 2021 de yayınlanma tarihi itibariyle verilmesi gereken vergi olarak, tutar ve matrah dilimi de belirlenmiştir

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Kadar Süre Ödenmektedir?

Ödemekle yükümlü olan mükellefin, muris tarafından bırakılan mal varlığının veya şans oyunları, hibe yolu ile de verilen meblağlar için de belirli oranda hesaplanan verginin ödenme süresi, vergi kanunu tarafından belirlenmiştir.
Emeklilerin aldığı ikramiyeler, şans oyunları, dul ve yetimler için bağlanmış olan ödemeler, hibe olarak kazanılmış meblağlar da dâhil olmak üzere, verilmesi gereken bir vergi çeşididir. Mal sahibinin, kiracıya ev kiraladığı zaman, kiracısı tarafından verilmesi  zorunlu tutulan vergiler arasında gelmektedir.

Ev Sahibi olmak İsteyenlerin Vermesi Gereken Vergi

Veraset ve intikal vergisi beyannameleri, varis tarafından imzalanması gereken bir belgedir. Beyanname imzalanması için, varisin vekili tarafından da onay verilerek imzalanabilmektedir. Mirasçı belgesi almak için başvurulabilecek yerler; sulh hukuk mahkemeleri ve noter olarak belirlenmiştir.
Miras tek kişiye kalmış ise, veraset ve intikal vergisinin verileceği yer, murisin en son ikamet ettiği yerdeki vergi dairesi olarak belirlenmiştir. 30.12.2021 tarihinde 9 nolu vergi sirkülerinde ödenecek miktar ve yüzdelik dilimi yayınlanmıştır.
İntikal işlemlerinde ise ölen kişinin nüfustan düşürülmesi gerekmektedir. Veraset ilamı da çıkarılması gerekmektedir. Tapu intikal işlemleri de bir diğer önemli konular arasında gelmektedir. Ev almak için başvurulduğunda, alınan mülk için verilmesi gereken bir vergi türü olarak da karşımıza çıkmaktadır.