Ev alma yöntemleri son zamanlarda herkes tarafından sıklıkla merak edilen bir konudur. Yaşanan bazı olaylar, insanları sağlam ve güvenli bir şekilde huzurla yaşamalarını sağlayacak evlere yöneltmiştir. Doğal afetler ise bu olaylardan biridir.
Deprem, tüm insanların hayatını kötü bir şekilde etkileyerek ani bir yıkımla bütün insanların yaşamına olumsuz etki eden bununla birlikte ellerinde ne var ne yoksa hepsini bir anda kaybetmesine yol açan bir doğal afettir. Depremin ne zaman olacağı belli olmadığı gibi insanın güvende olmadığı yerin de depremden çok çabuk bir şekilde etkilenme ihtimali söz konusudur.
Bundan dolayı insanlar son zamanlarda deprem gibi doğal afetlere karşı birçok evin bir arada bulunduğu sitelerden kaçarak farklı ve sağlam ev arayışlarına girmiş bu da kirada oturmak istemeyenleri ev alma ve ev sahibi olmanın yollarını aramaya itmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortası ve Kapsamı

Zorunlu deprem sigortası deprem anında yaşanılan deprem kaynaklı maddi kayıpları karşılayarak insan hayatını kolaylaştırır. Yıkılan veya hasar gören binanın deprem sigortası tarafından karşılanacak bölümleri binanın ana kısımları olan duvarlar, çatılar, merdivenler, taban ve tavanlar ve koridorlar gibi ana kısımlardır.
Bu bölümler deprem sigortası kapsamına girerek güvence altına alınır. Bunun dışında depremden bağımsız bir şekilde oluşmuş olan hasarlar, depremin neden olduğu yıkım bölgesinin dışında kalan alanlar, bedenen görülen zararlar ve vefat, kira mahrumiyeti ve iş kaybı gibi nedenler ise bu kapsamın dışında yer alır. Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan evler ve tapuya kayıtlı, özel mülkiyete tabi olan evler de bu kapsamın içerisindedir.

Birikim Yoluyla Ev Almak Ve Deprem Sigortası

Uzun bir birikim sonucu sağlam ve güvende olacağı eve sahip olan bireyler yaşayacağı bu evin olası bir deprem durumunda zorunlu deprem sigortası kapsamında olup olmayacağını araştırır. Belirli şartları taşıyan ve depremden doğrudan etkilenen 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamında olan  tapuya kayıtlı tüm evler bu kapsamın içerisinde yer alır. Tapusu henüz yapılmamış kooperatif evler de bu kapsama dâhildir. Zorunlu deprem sigortası sağladığı kolaylıklarla kiracıya ev almanın yöntemlerini araştırıyor.